I-ICCEC

Inhlanganyelo Yomhlaba Wonke YeSonto LamaCharismatic Episcopal

Wamukelekile ekhaya

I-ICCEC

Ukukhulekelwa kwethu kungokwasebhayibhelini, okwezokugcwala kanye nokugcwaliswa ngoMoya, kwasendulo nokwanamuhla, kungcwele futhi kuyajabulisa.
Sizimisele ukuqhubekisela phambili umbuso kaNkulunkulu ngokumemezela iVangeli kwabancane, abalahlekile, kanye nesizungu.

iccec-international-crestjpg

ISonto eliVangeli ngokuphelele
Silibandla elibheke kakhulu emiBhalweni eNgcwele yamaTestamente eNdala neTestamente elisha, sibakholelwa ukuthi baqukethe zonke izinto ezidingekayo ukuze basindiswe; akukho okungafundiswa njengokudingekayo ukuze kusindiswe okungekho kuwo.

ISonto ngokugcwele Sacramental / Litological
Isikhungo sokukhulekelwa kukhona iSakrament le-Holy Eucharist (iSidlo Esingcwele) esikholelwa ukuthi ubukhona bukaKristu bangempela.

ISonto eliphelele Ngokuzithandela Siyisonto elivulelwe ukusebenza okuqhubekayo kukaMoya oNgcwele. Sikholwa ukuthi ngobhabhadiso lukaMoya oNgcwele wonke amakholwa anikwa amandla okubamba iqhaza ekugcwaliseni kwenkonzo.

——————-- Izindaba Zakamuva ————————