ICCEC

International Communion of the Charismatic Episcopal Church

Välkommen hem

ICCEC

Vår dyrkan är bibelsk, liturgisk och andfylld, forntida och samtida, helig och glad.
Vi har åtagit oss att främja Guds rike genom att förkunna evangeliet till det minsta, det förlorade och det ensamma.

iccec-international-crestjpg

En kyrka helt evangelisk
Vi är en kyrka som håller en hög syn på de heliga skrifterna i Gamla och Nya testamentet och tror att de innehåller allt som behövs för frälsning. ingenting kan undervisas som nödvändigt för frälsning som inte finns där.

En kyrka helt sakramentell / liturgisk
I centrum för tillbedjan är Sacrament of Holy Eucharist (helig nattvardsgång) som vi tror är den verkliga närvaron av Kristus.

En kyrka helt karismatisk Vi är en kyrka som är öppen för den fortsatta arbetet med den Helige Ande. Vi tror att genom den Helige Andens dop får alla troende befogenhet att delta i tjänstens fullhet.

——————- Senaste nyheter ————————