ICCEC

Iskuduwaha Caalamiga ah ee Kaniisadda Episcopal Charismatic

Ku soo dhawow guriga

ICCEC

Cibaadadayadu waa kitaabiga, cibaadada iyo Ruuxa ka buuxsamay, qadiimka iyo casriga, qoduus iyo farxad.
Waxaa naga go'an inaan hormarinno boqortooyada Ilaah adoo wacdinaya Injiilka ugu yaraan, lumay, iyo cidla'aanta.

iccec-caalami-crestjpg

Kaniisad buuxda Evangelical
Waxaan nahay kaniisad haysata aragtida sare ee Qorniinka Quduuska ah ee Axdiga Hore iyo Axdiga Cusub, iyaga oo rumaysan inay ku jiraan dhammaan waxyaabaha loo baahan yahay badbaadada; waxba looma baran karo haddii loo baahan yahay badbaadada aan ku jirin.

Kaniisad buuxda Sacramental / Liturgical
Xarunta cibaadada waa Quduuska ah ee Quduuska ah Quduuska ah (wadaaddada Quduuska ah) ee aan rumaysannahay inuu yahay joogitaanka dhabta ah ee Masiixa.

Kaniisad si buuxda u khushuucsan Waxaan nahay kaniisad u furan shaqada sii socota ee Ruuxa Quduuska ah. Waxaan aaminsanahay iyada oo loo maro baabtiiska Ruuxa Quduuska ah rumaystayaasha oo dhan la siiyay awood ay kaga qaybgalaan buuxinta wasaaradda.

—————————- Warar dhawaan --——————