ICCEC

Medzinárodné spoločenstvo charizmatickej biskupskej cirkvi

Vitajte doma

ICCEC

Naše uctievanie je biblické, liturgické a naplnené duchom, staré a súčasné, sväté a radostné.
Sme odhodlaní rozvíjať Božie kráľovstvo tým, že ohlasujeme evanjelium najmenším, strateným a osamelým.

iccec-medzinárodný-crestjpg

Cirkev plne evanjelická
Sme cirkev, ktorá sa vysoko stará o Sväté písmo Starého a Nového zákona a verí im, že obsahuje všetky veci potrebné na spasenie; nič sa nedá naučiť ako potrebné pre spasenie, ktoré v ňom nie je obsiahnuté.

Cirkev plne sviatostná / liturgická
V centre bohoslužby je sviatosť svätej eucharistie (sväté prijímanie), o ktorej veríme, že je skutočnou prítomnosťou Krista.

Plne charizmatická cirkev Sme cirkev otvorená nepretržitému pôsobeniu Ducha Svätého. Veríme, že krstom Ducha Svätého sú všetci veriaci oprávnení podieľať sa na plnosti služby.

——————- Posledné správy ———————