ICCEC

Medzinárodné spoločenstvo charizmatickej biskupskej cirkvi

Vitaj doma

ICCEC

Naše uctievanie je biblické, liturgické a duchovné naplnené, starobylé a súčasné, sväté a radostné.
Sme odhodlaní rozvíjať Božie kráľovstvo tým, že ohlasujeme evanjelium najmenej, strateným a osamelým.

apple-touch-icon1

My sme:

Cirkev úplne sviatostná / liturgická
V centre uctievania je sviatosť svätej eucharistie (sväté prijímanie), o ktorej veríme, že je skutočnou prítomnosťou Krista.

Vláda konsenzu
Sme cirkev, ktorú spravujú biskupi v apoštolskej postupnosti, ktorí sú pokorne podriadení vedeniu Ducha Svätého a navzájom.

Cirkev plne charizmatická
Sme cirkev otvorená neustálemu pôsobeniu Ducha Svätého. Veríme, že krstom Ducha Svätého sú všetci veriaci oprávnení podieľať sa na plnosti služby.

Cirkev je plne evanjelická
Sme cirkev, ktorá sa drží vysokého pohľadu na Sväté Písmo Starého a Nového zákona, veriac, že ​​obsahujú všetky veci potrebné na spásu; nič sa nedá naučiť ako nevyhnutné pre spásu, ktorá nie je v ňom obsiahnutá.

2020 Kalendár