ICCEC

Internationale communie van de charismatische bisschoppelijke kerk

Welcome Home

ICCEC

Onze aanbidding is bijbels, liturgisch en geestvervuld, oud en hedendaags, heilig en vreugdevol.
We zijn toegewijd aan het bevorderen van Gods koninkrijk door het evangelie aan de minste, de verloren en de eenzame te verkondigen.

iccec-international-crestjpg

Een volledig evangelische kerk
We zijn een kerk die vasthoudt aan een hoge kijk op de Heilige Geschriften van het Oude en Nieuwe Testament, gelovend dat ze alle dingen bevatten die nodig zijn voor redding; niets kan worden geleerd als noodzakelijk voor redding dat niet daarin is opgenomen.

Een volledig sacramentele / liturgische kerk
In het middelpunt van aanbidding staat het Sacrament van de Heilige Eucharistie (Heilige Communie) waarvan wij geloven dat het de werkelijke aanwezigheid van Christus is.

Een volledig charismatische kerk We zijn een kerk die openstaat voor de voortdurende werking van de Heilige Geest. Wij geloven dat door de doop van de Heilige Geest alle gelovigen in staat zijn om deel te nemen aan de volheid van de bediening.

-------Recent nieuws --------