ICCEC

Fiombonambe iraisam-pirenena amin'ny Fiangonana episkopaly charismatic

Tongasoa ato an-trano

ICCEC

Ny fiankohofantsika dia ara-Baiboly, litorjika ary feno Fanahy, antitra sy ankehitriny, masina ary mifaly.
Manolo-tena ny handrosoana ny fanjakan'Andriamanitra isika amin'ny fitoriana ny Evanjely amin'ny kely indrindra, ny very ary ny manirery.

iccec--crestjpg iraisam-pirenena

Fiangonana iray feno evanjelika
Izahay dia fiangonana mitana ny fomba fijeriny tsara ny Soratra Masina amin'ny Testamenta Taloha sy Vaovao, mino azy ireo hanana ny zavatra rehetra ilaina ho famonjena; tsy misy na inona na inona azo ampianarina ilaina ho famonjena izay tsy voarakitra ao.

Fiangonana iray feno ny Sakramenta / Liturgical
Ao afovoan'ny fotoam-pivavahana dia ny Sakramentan'ny Eokaristia Masina (Komoniona Masina) izay inoantsika fa ny tena fanatrehan'i Kristy.

Fiangonana feno fiantrana feno isika dia fiangonana misokatra amin'ny fitohizan'ny asan'ny Fanahy Masina. Mino izahay fa amin'ny alàlan'ny batisan'ny Fanahy Masina dia omena fahefana handray anjara amin'ny fahafenoana ny asa fanompoana ny mpino rehetra.

—————— - Vaovao farany -Tsy ---