ICCEC

Charismatic Episcopal Church starptautiskā kopība

Welcome Home

ICCEC

Mūsu dievkalpojums ir Bībeles, liturģijas un Gara piepildītais, senais un mūsdienu, svēts un priecīgs.
Mēs esam apņēmušies virzīt Dieva valstību, izsludinot Evaņģēliju vismazāk, pazudušajiem un vientuļiem.

Apple-touch-icon1

Mēs esam:

Baznīca pilnībā sakramentāla / liturģiska
Dievkalpojuma centrā ir Svētā Euharistijas sakraments (Svētā Komunija), ko mēs uzskatām par Kristus patieso klātbūtni.

Konsensa valdība
Mēs esam baznīca, kuru vada apustuliskās pēctecības bīskapi, kuri pazemīgi tiek nodoti Svētā Gara vadībai un viens otram.

Baznīca pilnībā karizmātiska
Mēs esam baznīca, kas ir atvērta nepārtrauktai Svētā Gara darbībai. Mēs ticam, ka caur Svētā Gara kristībām visiem ticīgajiem ir tiesības piedalīties kalpošanas pilnībā.

Baznīca pilnībā evaņģēliska
Mēs esam baznīca, kas augstu vērtē Vecās un Jaunās Derības Svētos Rakstus, uzskatot, ka tajos ir visas lietas, kas nepieciešamas pestīšanai; nekas nevar tikt mācīts kā nepieciešams glābšanai, kas tajā nav ietverta.

2020 kalendārs