ICCEC

Harizmātiskās bīskapa baznīcas starptautiskā komūnija

Welcome Home

ICCEC

Mūsu pielūgsme ir Bībeles, liturģijas un Gara piepildīta, sena un mūsdienīga, svēta un dzīvespriecīga.
Mēs esam apņēmušies attīstīt Dieva valstību, sludinot Evaņģēliju vismazākajiem, pazudušajiem un vientuļajiem.

iccec-international-crestjpg

Baznīca, kas ir pilnībā evaņģēliska
Mēs esam baznīca, kurai ir augsts skats uz Vecās un Jaunās Derības Svētajiem Rakstiem, uzskatot, ka tajās ir visas pestīšanai nepieciešamās lietas; neko nevar iemācīt pestīšanai, kas tajā nav ietverts.

Baznīca, kas ir pilnībā sakramentāla / liturģiska
Pielūgsmes centrā ir Svētās Euharistijas sakraments (Svētā Komūnija), kas, mūsuprāt, ir Kristus patiesā klātbūtne.

Baznīca, kas ir pilnīgi harizmātiska. Mēs esam draudze, kas ir atvērta Svētā Gara darbam. Mēs ticam, ka ar Svētā Gara kristību visi ticīgie ir pilnvaroti piedalīties kalpošanas pilnībā.

——————— Jaunākās ziņas————————