ICCEC

Tarptautinė charizmatiško vyskupų bažnyčios bendrystė

Sveiki Pagrindinis

ICCEC

Mūsų garbinimas yra biblinis, liturginis ir Dvasios pripildytas, senovės ir šiuolaikinis, šventas ir džiaugsmingas.
Mes esame pasiryžę propaguoti Dievo karalystę, skelbdami Evangeliją mažiausiai, prarastus ir vienišus.

Apple-touch-icon1

Mes esame:

Bažnyčia visiškai sakramentinė / liturginė
Garbinimo centre yra Šventosios Eucharistijos (Šventosios Komunijos) sakramentas, kuris, mūsų manymu, yra tikrasis Kristaus buvimas.

Konsensuso vyriausybė
Mes esame bažnyčia, valdoma apaštališkojo paveldėjimo vyskupų, kurie nuolankiai pateikiami Šventosios Dvasios vedimui ir vienas kitam.

Bažnyčia visiškai charizmatiška
Mes esame bažnyčia, atvira tęsti Šventosios Dvasios darbą. Mes tikime, kad per Šventosios Dvasios krikštą visi tikintieji turi teisę dalyvauti tarnavimo pilnatvėje.

Bažnyčia visiškai evangelinė
Mes esame bažnyčia, turinti aukštą Senojo ir Naujojo Testamento Šventojo Rašto vaizdą, tikėdama, kad jie turi viską, kas reikalinga išgelbėjimui; niekas negali būti mokomas kaip būtinas išgelbėjimui, kuris nėra jame.

2020 kalendorius