ICCEC

Tarptautinė charizmatiškos episkopalinės bažnyčios komunija

Sveiki Pagrindinis

ICCEC

Mūsų pamaldos yra biblinės, liturginės ir dvasios kupinos, senovės ir šiuolaikinės, šventos ir džiaugsmingos.
Esame įsipareigoję plėsti Dievo karalystę skelbdami Evangeliją mažiausiems, pamestusiems ir vienišiems.

iccec-international-crestjpg

Visiškai evangelikų bažnyčia
Mes esame bažnyčia, žvelgianti į aukštą Senojo ir Naujojo Testamentų Šventojo Rašto vaizdą, tikėdami, kad juose yra visi išganymui reikalingi dalykai; nieko negalima išmokyti taip, kaip būtina išganymui, kurio jame nėra.

Bažnyčia, visiškai sakramentinė / liturginė
Garbinimo centre yra Šventojo Eucharistijos sakramentas (Šventoji Komunija), kuris, mūsų manymu, yra tikrasis Kristaus buvimas.

Visiškai charizmatiška bažnyčia Mes esame bažnyčia, atvira tęstiniam Šventosios Dvasios veikimui. Mes tikime, kad per Šventosios Dvasios krikštą visi tikintieji įgalinami dalyvauti tarnystėje.

——————— Naujausios naujienos ————————