კანონები

ყდა-1

ICCEC- ის კანონიკური კანონი. კანონის კანონი არის ორგანო კანონები საპატრიარქო საბჭოს (ეკლესიის ხელმძღვანელობა), ICCEC- ის ეკლესიისა და მისი წევრების მთავრობის მიერ შედგენილი წესები.

Copyright

Canons დაცულია საავტორო უფლებებით და არ შეიძლება მათი რეპროდუქცია კომერციული მიზნებისთვის. საავტორო უფლებებში არაფერი არ არის გათვლილი, რომ კრების კრძალავს გამოცემულ ფორმაში მოცემული ტექსტების უფასო გამოყენებას.

ICCEC კანონები