ICCEC

Komune entènasyonal nan karismatik Episkopal Legliz la

Byenveni lakay

ICCEC

Adorasyon nou an se biblik, litijik ak Lespri Bondye-plen, ansyen ak kontanporen, apa pou Bondye ak kè kontan.
Nou pran angajman pou avanse wayòm Bondye a nan pwoklame Levanjil la pou pi piti a, moun ki pèdi yo, ak poukont yo.

iccec-international-crestjpg

Yon legliz konplètman evanjelik
Nou se yon legliz kenbe nan yon View segondè nan ekri nan Liv yo Sentespri nan ansyen ak nouvo tèstaman yo, kwè yo genyen tout bagay ki nesesè pou delivre; pa gen anyen ki ka anseye jan sa nesesè pou delivre ki pa ladan l '.

Yon legliz konplètman sakreman / liturjik
Nan sant adorasyon an se Sentsèn nan nan ekaristik Sen (Sentespri komune) ki nou kwè se prezans reyèl Kris la.

Yon legliz konplètman karismatik Nou se yon legliz ouvè a kontinye ap travay nan Sentespri a. Nou kwè ke nan batèm nan Sentespri a tout kwayan yo pouvwa yo patisipe nan tou sa ki nan ministè.

——————- Dènye Nouvèl ————————