ICCEC

Karismaatilise piiskopliku kiriku rahvusvaheline osadus

Tere Home

ICCEC

Meie kummardamine on piibellik, liturgiline ja vaimuga täidetud, iidne ja kaasaegne, püha ja rõõmus.
Me oleme pühendunud Jumala kuningriigi edendamisele, kuulutades evangeeliumi kõige vähem, kaotatuile ja üksildasele.

iccec-international-crestjpg

Kirik, mis on täielikult evangeelne
Me oleme kirik, mis hoiab kõrgel seisukohal Vana ja Uue Testamendi pühakirju, uskudes, et need sisaldavad kõiki päästmiseks vajalikke asju; midagi ei saa päästmiseks vajalikuks õpetada, mis selles ei sisaldu.

Kirik, mis on täielikult sakramentaalne / liturgiline
Jumalateenistuse keskmes on Püha Armulaua sakrament (Püha armulaud), mis meie arvates on Kristuse tõeline kohalolek.

Kirik, mis on täielikult karismaatiline Oleme kirik, kes on avatud Püha Vaimu jätkuvale tööle. Me usume, et Püha Vaimu ristimise kaudu on kõigil usklikel õigus osaleda teenimise täiuses.

——————— Viimased uudised————————