ICCEC

Karismaatilise piiskopkonna kiriku rahvusvaheline osadus

Tere Home

ICCEC

Meie kummardamine on piibellik, liturgiline ja Vaim täidetud, vana ja kaasaegne, püha ja rõõmus.
Me oleme pühendunud Jumala kuningriigi edendamisele, kuulutades evangeeliumi kõige vähem, kadunud ja üksildasele.

apple-touch-icon1

Me oleme:

Kirik täielikult sakramentne / liturgiline
Kummardamise keskmes on Püha Eucharistia (Püha Kommunaal) sakrament, mida me usume, et see on Kristuse tõeline kohalolek.

Konsensuse valitsus
Oleme kirik, mida juhivad apostelliku pärandi piiskopid, kes on alandlikult esitatud Püha Vaimu juhtimisele ja üksteisele.

Kirik täielikult karismaatiline
Oleme kirik, mis on avatud Püha Vaimu jätkuvale tööle. Me usume, et Püha Vaimu ristimise kaudu on kõikidel usklikel õigus osaleda ministeeriumi täiuses.

Kirik on täiesti evangeelne
Oleme kirik, mis hoiab vanade ja Uute Testamendi pühakirju kõrgelt, uskudes, et need sisaldavad kõiki päästmiseks vajalikke asju; miski ei ole õpetatav vajalikuks päästmiseks, mis ei sisaldu selles.

2020 kalender

Viimased uudised ICCECi ümber