ICCEC

Cymundeb Rhyngwladol yr Eglwys Esgobol Charismatig

Croeso Gartref

ICCEC

Mae ein haddoliad yn Feiblaidd, litwrgaidd ac llawn ysbryd, hynafol a chyfoes, sanctaidd a llawen.
Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo teyrnas Dduw trwy gyhoeddi'r Efengyl i'r lleiaf, y colledig a'r unig.

iccec-international-crestjpg

Eglwys yn hollol Efengylaidd
Rydym yn eglwys sy'n dal golwg uchel ar Ysgrythurau Sanctaidd yr Hen Destament a'r Newydd, gan gredu eu bod yn cynnwys popeth sy'n angenrheidiol er iachawdwriaeth; ni ellir dysgu dim yn ôl yr angen am iachawdwriaeth nad yw wedi'i chynnwys ynddo.

Eglwys yn gwbl Sacramentaidd / Litwrgaidd
Yng nghanol yr addoliad mae Sacrament y Cymun Bendigaid (Cymun Bendigaid) y credwn yw gwir bresenoldeb Crist.

Eglwys yn hollol Charismatig Rydym yn eglwys sy'n agored i barhau i weithio'r Ysbryd Glân. Credwn fod bedyddwyr yr Ysbryd Glân, trwy fedydd yr Ysbryd Glân, yn cael eu grymuso i gymryd rhan yng nghyflawnder y weinidogaeth.

——————- Newyddion Diweddar ————————