ICCEC

Mezinárodní společenství charismatické biskupské církve

Welcome Home

ICCEC

Naše uctívání je biblické, liturgické a naplněné duchem, staré a současné, svaté a radostné.
Jsme odhodláni rozvíjet Boží království tím, že hlásáme evangelium nejméně, ztraceným a osamělým.

iccec-international-crestjpg

Církev plně evangelická
Jsme církev, která drží vysoký pohled na svatá písma Starého a Nového zákona a věříme jim, že obsahují všechny věci potřebné ke spasení; nic nemůže být učeno podle potřeby pro spasení, které v něm není obsaženo.

Církev plně svátostná / liturgická
Ve středu bohoslužby je svátost Eucharistie (svaté přijímání), o které věříme, že je skutečnou přítomností Krista.

Církev plně charismatická Jsme kostel otevřený pokračujícímu působení Ducha svatého. Věříme, že křtem Duchem svatým jsou všichni věřící oprávněni podílet se na plnosti služby.

——————— Poslední zprávy ———————