ICCEC

Mezinárodní společenství charismatické biskupské církve

Welcome Home

ICCEC

Naše uctívání je biblické, liturgické a duchovní naplněné, staré a současné, svaté a radostné.
Jsme odhodláni prosazovat Boží království tím, že hlásáme evangelium nejméně, ztraceným a osamělým.

apple-touch-icon1

My jsme:

Církev plně svátostná / liturgická
V centru uctívání je svátost svaté eucharistie (svaté přijímání), které věříme, že je skutečnou přítomností Krista.

Vláda konsensu
Jsme církví, které řídí biskupové v apoštolské posloupnosti, kteří jsou pokorně podřízeni vedení Ducha svatého a navzájem.

Církev plně charismatická
Jsme církev otevřená pokračující práci Ducha svatého. Věříme, že skrze křest Ducha svatého jsou všichni věřící zmocněni k účasti na plnosti služby.

Církev plně evangelická
Jsme církev, která se drží vysokého pohledu na svatá Písma Starého a Nového zákona, a věříme, že obsahují všechny věci nezbytné pro spásu; nic nemůže být vyučováno jako nezbytné pro spásu, která v něm není obsažena.

2020 Kalendář