ICCEC

Internasionale Nagmaal van die Charismatiese Episkopale Kerk

Welkom Home

ICCEC

Ons aanbidding is Bybelse, liturgiese en Geesvervulde, antieke en kontemporêre, heilige en vreugdevolle.
Ons is daartoe verbind om God se koninkryk te bevorder deur die Evangelie aan die minste, die verlorenes en die eensame te verkondig.

appel-touch-icon1

Ons is:

'N Kerk volledig Sakramentele / Liturgiese
In die middel van aanbidding is die Sakrament van Heilige Eucharistie (Nagmaal) wat ons glo die ware teenwoordigheid van Christus is.

Konsensus Regering
Ons is 'n kerk wat deur 'n apostoliese opvolger beheer word deur biskoppe wat nederig voorgelê word aan die leiding van die Heilige Gees en aan mekaar.

'N Kerk ten volle Charismatiese
Ons is 'n kerk wat oop is vir die voortgesette werking van die Heilige Gees. Ons glo dat alle gelowiges deur die doop van die Heilige Gees gemagtig is om aan die volheid van die bediening deel te neem.

'N Kerk ten volle Evangelies
Ons is 'n kerk wat 'n hoë beeld van die Heilige Skrifte van die Ou en Nuwe Testamente het, en glo dat hulle alle dinge bevat wat nodig is vir redding. niks kan aangeleer word vir die redding wat nie daarin vervat is nie.

2020 Calendar